[wcv_pro_vendorslist]

היבואן עושה לוגיין רגיל (סטטוס Vendor) מציג בסרגל העליון ריכוז הזמנות ליבואן

כאן צריכה לבוא טבלה

(הטבלה שצריכה לבוא זאת טבלת ההזמנות שהלקוחות הזמינו כאשר זה מציג את השדות הבאים:
סרגל עליון:

הזמנות פתוחות(זה גם הבררת מחדל) | הזמנות לתשלום(נדבר על זה בהמשך)

השדות הם:

1.

תאריך,הזמנה,מקט(היבואן), שם המוצר,מחיר (היבואן)Xכמה שדות שאני יגיד לך,פרטים של הלקוח(לאן לשלוח את ההזמנה)

2.ברגע שהוא מסמן בכפתור בוצע זה מעדכן שדה ברשומה של מספר החשבונית של היבואן.

(צ’ק בוקס בוצע) תאריך מס הזמנה חן מס הערות (כפתור בוצע)