תאריךמאתעבורהערותדחיפותלסירטוןקישור לפיקסיקישור לחיצוניסטטוסמספר שעות
23/6/21עופריצחק נחמדשדה חיפוש לא עובד כמו שצריך לא רוצה תרוצים נקודה
רוצה להכניס נתון ושהוא ימצא בכל האתר
דחוף מאודלסרטוןלא בוצע
23/6/21עופריעקובעדכון שעותלא דחוףלסרטוןלא בוצע
23/6/21עופריצחק נחמדעדכון שעותלא דחוףלסרטוןבוצע
22/6/21עופריעקובלבדוק באג מוצרדחוףלסרטוןלאתרלאתרלא בוצע
22/6/21עופריצחק נחמדלהעלות כוכבים למעלהלא דחוףלסרטוןבטיפול
22/6/21עופריצחק נחמדבלגן במניו לאחר לחיצהלא דחוףלסרטוןבטיפול
22/6/21עופריצחק נחמדבנריםדחוף מאודלסרטוןבטיפול
22/6/21עופראלכסהדגמהלא דחוףלסרטוןלא בוצע
22/6/21עופריעקובהדגמהלא דחוףלסרטוןלא בוצע
22/6/21עופריעקובאטריביותלא דחוףלסרטוןלא בוצע
22/6/21עופריעקובאין מקטים באינטגרללא דחוףלסרטוןלא בוצע