1. טופס 101 – (קבלת עובד שכיר)
  2. שאלון מקדים לפני קבלת יבואן חדש