התוכן נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך הוא מתייחס באופן שווה לשני המינים.

אתר פיקסי הינו קניון היבואנים של ישראל. אנו מחפשים עובדים במגוון משרות.
יש למלא שת השאלון למטה ולהמתין. אין צורך להתקשר אנחנו נתקשר אם תמצא מתאים.
אנא לחצו על השורה למטה לשליחת הטופס.