לטופס | תגובות

nt_header_0nt_header_1nt_header_2בוקרnt_header_4nt_header_5nt_header_6צהרייםnt_header_8nt_header_9nt_header_10nt_header_11nt_header_12nt_header_13
חותמת זמןהמבצעזמןניקוימדפסתדוארשעון פיקסישעון חן-טלגבייהט.הזמנותדוארכיבוי
29/08/2021 01:11:04דורוןפתיחה
29/08/2021 01:13:52דורוןצהריים
29/08/2021 01:14:08דורוןסגירה
29/08/2021 01:26:15דורוןפתיחה
29/08/2021 10:42:21דורוןפתיחה
29/08/2021 11:08:37דורון
30/08/2021 09:07:48דורון
28/09/2021 23:47:54דורוןפתיחה
01/10/2021 20:52:38דורוןפתיחה
01/10/2021 21:17:13דורוןצהריים
01/10/2021 21:20:43דורוןפתיחה
01/10/2021 22:11:19דורוןפתיחה